ban_200_wyb-sam-2018-200px.jpg
Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
rekrutacja_200_napis.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
42293198
krotower-baner-780.jpg
Wiadomości
grafika
Co mamy dzięki podatkom - odpowiedź na pytanie internauty

Odpowiedź burmistrza Franciszka Marszałka na pytanie mieszkańca dotyczące podatków.

 

 

Obowiązek płacenia podatków nakłada na każdego art. 84 Konstytucji ("Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie"). Na każdego, nie tylko na obywateli polskich. Oznacza to, że pracujący w Polsce obcokrajowiec, też ma obowiązek płacenia podatków w Polsce.

 

Podatki od niepamiętnych czasów stanowiły jedno ze źródeł finansowania wydatków państwa. Obecnie jest to w wielu krajach podstawowe źródło dochodów budżetowych - w Polsce podatki stanowią prawie 90% dochodów budżetu. Podatek według ustawowej definicji (Ordynacja podatkowa) jest pieniężnym świadczeniem publicznoprawnym, nieodpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym, co oznacza, że:

- raz zapłacony podatek nie podlega zwrotowi (nie mylić z zaliczką na podatek),

- w zamian za podatek nie można domagać się żadnego świadczenia zwrotnego ze strony państwa.

 

 W rzeczywistości jednak, oprócz pokrycia kosztów funkcjonowania samego państwa (wojska, sądów, policji, administracji), z dochodów podatkowych finansowana jest także szeroko rozumiana działalność publiczna państwa: edukacja, transport, ubezpieczenie społeczne (m.in. dla rolników), służba zdrowia, ekologia, działalność kulturowa, ochrona dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna, wspieranie rolnictwa i górnictwa, ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne i inne.

 

Jest taka zasada: im więcej zadań państwa, tym wyższe muszą się z tym wiązać podatki. Dlatego właśnie 200 lat temu państwa mogły utrzymywać podatki na minimalnym poziomie (m.in. brak PIT-u, CIT-u, VAT-u), bo nie realizowały tylu zadań, co obecne państwa. Bez dochodów podatkowych realizowanie polityki społecznej państwa w obecnym zakresie byłoby niemożliwe.    Podatek jest to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, które istnieje w każdym kraju. W każdym są one inne i różnej wielkości, jednak mają na celu to samo zadanie.

 

Dzięki podatkom, które wpływają do Skarbu Państwa, kraj może funkcjonować i wiele ważnych organizacji państwowych może istnieć. Podatki są nieodłącznym elementem dochodów państwa. Każdy z nas je płaci.

 

Gdybyśmy zaprzestali płacić podatki, państwo nie mogłoby normalnie funkcjonować, gdyż Skarb Państwa byłby pusty.

Jeżeli chcemy, aby nasz kraj mógł sprawnie działać, jeśli oczekujemy od władz bezpieczeństwa i możliwości korzystania z organizacji państwowych, musimy płacić podatki. Są one głównym źródłem dochodów państwa i bez nich życie byłoby niemożliwe. Na co idą Twoje pieniądze?

 

Na stronie www.krotoszyn sprawdzić można, jak pieniądze z naszych podatków wydawane są przez gminę Krotoszyn/sprawozdania z realizacji budzetu/.

Sprawozdania te pokazują, na co są wydawane środki gminy i jest to swego rodzaju kalkulator mieszkańca, który pokazuje, w jakim stopniu poszczególny podatnik przyczynia się do rozwoju swojej gminy, płacąc w niej podatki. Z drugiej strony jest to narzędzie, które każdemu pozwala ocenić, czy podział wydatków na konkretne dziedziny i zadania realizowane przez samorząd jest zgodny z jego oczekiwaniami. W tym miejscu należy zdecydowanie podkreślić, że żaden podatek nie jest przypisany konkretnemu wydatkowi. Dochody Miasta i Gminy Krotoszyn, które za rok 2016 (w 2017 struktura będzie podobna) wyniosły 144.575.713zł (144,6 mln zł-100,0%/). W skład dochodów weszły:

subwencje - 31,1 mln zł (21,5%);

dotacje celowe - 36,8mln zl (25,5%),

wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT/-33,7 mln zł/23,3%),

podatek od nieruchomości -2 2,9 mln zł (15,8%),

wpływy z innych podatków i opłat lokalnych-9,9 mln zł (6,9%),

dochody z gospodarki majątkiem gminy-5,1 mln zł (3,5%),

wpływy z środków UE-3,1 mln zł (2,1%);

pozostałe dochody - 2,0 mln zł (1,4%). 

 

Jak z powyższego wynika, bezpośrednie wpłaty mieszkańców w postaci podatków i opłat lokalnych to kwota 32,8 mln zł, co stanowi 22,7% dochodów gminy. W tym jest podatek od nieruchomości liczony od budynków mieszkalnych – kwota 0,9 mln zł, co stanowi około 0,6% dochodów ogółem gminy.  Wydatki gminy w roku 2016 to m.in. oświata - 54,2 mln zł, opieka społeczna i ochrona zdrowia - 44,2 mln zł, administracja publiczna - 12 mln zł, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, rolnictwo, transport i mieszkaniówka - 21,4 mln zł, kultura i sport -7,8 mln zł, spłata odsetek od długu-1,4 mln zł i spłata długu 3,6 mln zł.

ikona daty02-03-2017, 08:57 ikona autoraib ikona wyświetleń1501
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt