ban_200_wyb-sam-2018-200px.jpg
Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
rekrutacja_200_napis.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
42318199
krotower-baner-780.jpg
Wiadomości
grafika
21.09 - Gminna Rada Seniorów - spotkanie konsultacyjne

 

Rady Seniorów to ciała kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, które wspierają rady gminy w realizacji polityki senioralnej. W takim kształcie zostały określone nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie 30 listopada 2013 r. Artykuł 5c rozdziału 1 mówi, że gmina „sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej”.

            Powyższe odnosi się  bezpośrednio do jednego z priorytetów Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, którym jest zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnych i sprawy kraju oraz wzrost roli osób starszych w rozwiązywaniu problemów społecznych.

            Prognozy pokazują jednoznacznie, że liczba osób starszych w Gminie Krotoszyn systematycznie wzrasta, jednocześnie w najbliższych latach wzrastać będzie ich zaangażowanie społeczne. Analizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym, należy zwrócić uwagę na poszczególne funkcje powołanych Rad Seniorów.

            Funkcja konsultacyjna oznacza możliwość opiniowania lokalnych strategii i programów rozwoju, projektów uchwał dotyczących osób starszych. Szczególne znaczenie mają tu te, które wpłyną na jakoś życia osób starszych teraz lub w dalszej przyszłości takie jak np. samorządowe programy polityki senioralnej, projekty tzw. karty seniora, dające zniżki w punktach usługowych, projekty tworzenia dziennych domów opieki czy rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku. Warto także zwrócić uwagę na wszelkie działania, które pośrednio mogą dotyczyć seniorów takie jak programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, projekty przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu czy inwestycje w infrastrukturę ułatwiające funkcjonowanie osób starszych w przestrzeni publicznej.

            Funkcja doradcza daje Gminnej Radzie Seniorów możliwość zgłaszania uwag i sugestii do działań samorządu, które jeśli zostaną uznane za zasadne mogą być zrealizowane.

            Funkcja inicjatywna jest szczególnie istotna. W jej ramach Gminna Rada Seniorów może zgłaszać własne pomysły na działania ważne dla osób starszych. Daje to możliwość systematycznego poszerzania sposobu patrzenia władz na potrzeby dotąd pomijanego  pokolenia 60+. Władze samorządowe gminy wsparte głosem osób starszych zyskują sojusznika merytorycznego, który podzieli się wiedzą o realnych potrzebach i problemach, często niewidocznych z perspektywy urzędniczej.

            Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych Miasta i Gminy Krotoszyn Grupa Inicjatywna przy wsparciu już 14 organizacji pozarządowych, które mają w swoich statutach zadania związane z osobami starszymi, podjęła działania zmierzające do powołania Gminnej Rady Seniorów w Krotoszynie.

            W związku z powyższym zapraszamy wszystkich członków organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz osoby niezrzeszone na pierwsze spotkanie konsultacyjne w dniu 21.09.2017 r. o godz. 11:00 do Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera. Spotkanie będzie jednym z punktów realizowanego projektu „Senior z inicjatywą 2017”.

Osoby do kontaktu:

Andrzej Piotrowski - tel. 606 479 304 e-mail:  

Jan Pawlik - tel. 502 127 227; e-mail:

ikona daty19-09-2017, 08:28 ikona autoracki mg ikona wyświetleń830
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt