Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45163226
Wiadomości
Spotkanie Noworoczne z przedsiębiorcami

11 stycznia br. w auli Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie odbyło się Spotkanie Noworoczne z lokalnymi przedsiębiorcami. Najpierw przemówienie wygłosił burmistrz Franciszek Marszałek (jego treść poniżej). Później swoje wystąpienia mieli dr Bartłomiej Machnik (Departament Obsługi Inwestora Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), dr Zygmunt Niechoda (Polski Komitet Normalizacyjny) i Aneta Karkosz (Prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu). Następnie burmistrz oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Jamka wręczyli gratulacje przedsiębiorcom (lista poniżej). Życzenia noworoczne wszystkim przedsiębiorcom złożył także starosta krotoszyński Stanisław Szczotka. Całość uświetnił występ Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej pod batutą Roberta Kaczorowskiego.

 

Na Facebooku Krotoszyna transmisja ze spotkania.

 

Lista gratulacji dla przedsiębiorców:

1. Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne „Agrounima” Cezary Sztuder

2. AT SA

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Centnas” Sp. z o.o.

4. DINO Polska SA

5. D&K Technology Sp. z o.o.

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EWA” SA

7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Gabi-Plast” Gabriela Kośmider

8. Gembiak-Mikstacki Sp. Jawna

9. Jerzy Stanisławski, Zduny

10. Las-Kalisz Sp. z o. o.

11. NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o. o., Krotoszyn

12. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Kobiernie

13. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu

 

Przemówienie burmistrza:


Szanowni Państwo,

czas mija szybko i oto znowu nadeszła pora na wspólne przywitanie Nowego Roku. Przywitanie to wykorzystajmy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą, spokojną i pożyteczną przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania samorządowej działalności, działalności, która w tym roku zamknie siódmą już kadencję samorządu gminnego. Nie ustajemy w wysiłkach unowocześniania, modernizowania i upiększania naszego miasta, naszej gminy. Pozwala nam na to budżet, który rośnie nieprzerwanie od lat kilkudziesięciu. Porównanie jego obecnej wysokości z wysokością z początków tego stulecia uzmysławia nam cywilizacyjny skok, którego dokonała nasza gmina. A jeśli gmina, to rzecz jasna, nie samorząd, lecz przede wszystkim krotoszyńska gospodarka. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że to Państwo są filarem społecznego dobrobytu. Dziękuję za to wszystkim krotoszyńskim firmom. Chciałbym już w tym miejscu wspomnieć o dwóch. Choć miałem już okazję złożyć na ręce prezesa Andreasa Kosickiego list gratulacyjny, raz jeszcze gratuluję uruchomienia produkcji tłoków stalowych. Decyzja zarządu MAHLE o powstaniu tego zakładu właśnie w Krotoszynie dobitnie świadczy o pozycji, jaką MAHLE Polska zajmuje w strukturze całego koncernu. Gratuluję także panu Szymonowi Piduchowi, prezesowi Dino Polska wspaniałego debiutu na warszawskiej giełdzie. W obliczu takich sukcesów czujemy się jeszcze bardziej zobowiązani do racjonalnego, odpowiadającego dobru ogółu wykorzystaniu środków, które za pośrednictwem podatków od Państwa otrzymujemy. Są one tym wyższe, im lepiej rozwijają się zarządzane przez Państwa firmy, im wyższe są Państwa zyski, dlatego bez cienia przesady można powiedzieć, że kondycja budżetu gminnego odzwierciedla kondycję krotoszyńskiej gospodarki. Samorząd i gospodarka to w istocie system naczyń połączonych tak skonstruowany, by korzyści, jakie za sprawą swych talentów odnoszą przedsiębiorcy, rozkładać jak najsprawiedliwiej na wszystkich członków samorządowej wspólnoty. I to jest nasze najważniejsze zadanie. Do pieniędzy pozyskiwanych od mieszkańców gminy dokładamy znaczne kwoty uzyskiwane dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych i krajowych.

Wydatki majątkowe w latach 2014 – 2018 łącznie przekroczą kwotę 90 milionów złotych, co oznacza, że średnio co roku wydawaliśmy na inwestycje prawie 23 miliony złotych. W roku 2017 nie inwestowaliśmy aż z takim rozmachem, ponieważ musieliśmy brać pod uwagę możliwości pozyskania środków zewnętrznych w unijnej perspektywie lat 2014 – 2020, a perspektywa ta dopiero teraz wchodzi w stadium realizacji jej złożeń. Dlatego rok 2018 będzie trudny, a zarazem rekordowy. Planujemy wydać prawie 43 miliony złotych na około 80 inwestycji, a wydatki te mogą wzrosnąć jeszcze o kilka milionów za sprawą środków, uwolnionych po ostatecznym rozliczeniu roku 2017 i lat wcześniejszych. Sprawi to, że poziom finansowania inwestycji w roku 2018 zbliży się do kwoty 45 - 50 milionów złotych. W roku 2018 wydatki budżetowe ogółem wyniosą prawie 180 milionów złotych, a uwzględniając coroczne wzrosty wydatków na zadania zlecone, mogą przekroczyć kwotę 185 milionów złotych. Dochody natomiast zostały zaplanowane w wysokości 163 milionów, a biorąc pod uwagę to, co przed chwilą powiedziałem, wyniosą 166 – 168 milionów złotych. Chciałbym podkreślić, że dochody gminy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli udziały gminy we wpływach z PIT, CIT oraz podatek od nieruchomości rosną znacznie szybciej niż średnia krajowa. To jednoznaczny dowód rozwoju prowadzonych przez Państwa firm i, rzecz jasna, dobre perspektywy dla gminy.

Wpływy z PIT-u w 2017 roku wyniosą prawie 31 milionów złotych. W roku 2011 rok wynosiły nieco ponad 18 milionów, co oznacza wzrost w ciągu sześciu lat aż o 72,2%, czyli ok. 12% rocznie. Wpływy z CIT-u natomiast w roku ubiegłym wyniosły ponad 4,5 miliona, gdy sześć lat wcześniej była to kwota około 1 miliona złotych. Wpływy z podatku od nieruchomości to 25 milionów złotych. W roku 2011 gmina uzyskała z tego podatku mniej niż 15 milionów. Jest to wzrost o ponad 11% każdego roku.

Dochody gminy liczone na jednego mieszkańca w roku 2017 wyniosły 4008 złotych. Trzy lata wcześniej wynosiły 3 147 złotych. Zadłużenie gminy na początku kadencji wynosiło ponad 72 miliony złotych. Pod koniec tego roku zmniejszy się do 57,5 miliona. Stabilny i dobrze skonstruowany budżet pozwala nam zarówno na duże inwestycje, jak i na spłacanie zaciągniętych zobowiązań.

Samorząd pomaga przedsiębiorcom, wykupując udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Pamiętają Państwo być może z informacji ubiegłorocznej, że jesteśmy trzecim co do wielkości udziałowcem tego funduszu. Dlatego z jego poręczeń mogło skorzystać do tej pory aż 224 przedsiębiorców, a suma poręczeń osiągnęła prawie 19,5 miliona złotych. Wśród nich 63 osoby wybrały poręczenia w ramach programu JEREMI na kwotę ponad 6,5 miliona. O rozwoju krotoszyńskiej gospodarki świadczy także nieprzerwany wzrost powierzchni podlegającej opodatkowaniu. W ciągu 2017 roku powierzchnia ta wzrosła o prawie 34 tys. metrów kwadratowych i wynosiła 557 180 tysięcy metrów. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba firm, prowadzonych przez osoby fizyczne. Mamy 2612 firm prowadzonych przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Tyle podmiotów jest zarejestrowanych w Krotoszynie jako głównym miejscu wykonywania działalności.

Najbardziej widoczną działalnością samorządu, służącą mieszkańcom, jest wydawanie pieniędzy służące podnoszeniu jakości ich życia. Największym zrealizowanym w ubiegłym roku przedsięwzięciem inwestycyjnym była termomodernizacja Szkoły Podstawowej numer 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoły Podstawowej w Biadkach oraz Przedszkola numer 5 w Krotoszynie. Te trzy obiekty zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wyniosło ono około 2,5 miliona złotych. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wyniosło około 350 tys. złotych, przebudowano Wiejski Dom Kultury w Różopolu. Rozbudowano także Wiejski Dom Kultury w Chwaliszewie. Zakończono termomodernizację w Szkole Podstawowej numer 5 wraz z modernizacją kotłowni. Na tę inwestycję otrzymaliśmy 850 tys. złotych pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka ta stanowiła 80% kosztów.

Gmina dofinansowała dwie inwestycje powiatowe w wysokości 50% kosztów: ulicę Ogrodową w Krotoszynie i przebudowę ulicy Stawnej od ronda do ulicy Św. Antoniego w Krotoszynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Wybudowaliśmy ulice Agrestową i Porzeczkową w Krotoszynie. Uzyskane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pomogły nam przebudować drogę w Ustkowie i ulicę Wiśniową w Orpiszewie. Zmodernizowaliśmy drogę w Dusznej Górce. Destrukt pofrezowy posłużył modernizacji dróg w Wielowsi, Roszkach, Ugrzelach, Gorzupi, Biadkach i w Świnkowie. Zmodernizowano boisko w obecnej Szkole Podstawowej numer 5. Ponad milion złotych dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pomogło wybudować drogę łączącą Kobierno i Nowy Folwark.

Przygotowujemy się intensywnie do jednej z największych inwestycji gminnych. Rozpoczęty przebudową rynku proces unowocześniania i upiększania naszego miasta będzie kontynuowany. Zrewitalizujemy aleję Powstańców Wielkopolskich, przebudujemy pomieszczenia kina i utworzymy ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy na Błoniu. Do dyspozycji mieszkańców oddamy niestandardowy plac zabaw dla dzieci, skate-park, plażę a zimą zjazd saneczkowy, zmodernizujemy stadion. W październiku 2017 roku podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której z programu Jessica 2 otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 20 milionów złotych. Jej spłata została rozłożona na dwadzieścia lat ze stałym oprocentowaniem tylko 0,5% w skali roku. Odpowiednią umowę dotyczącą pożyczki podpisał także powiat, który dzięki temu będzie mógł rozpocząć rozbudowę szpitala.

Dofinansowaliśmy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Podpisaliśmy umowy z piętnastoma beneficjentami. Z trzydziestoma pięcioma osobami natomiast podpisaliśmy umowy o dofinansowaniu wymiany systemów grzewczych na proekologiczne. Dofinansowanie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mamy już ponad sto wniosków na rok 2018. W Parku Dworcowym zbudowaliśmy ścieżki edukacyjno-dydaktyczne z elementami gier terenowych. W ramach budowy obiektów małej architektury w Krotoszynie i Chwaliszewie powstały nowe place zabaw i siłownia. Przebudowaliśmy parking przy ulicy Słodowej i wybudowaliśmy parking na ulicy Kołłątaja, W strefie płatnego parkowania wymieniamy parkometry. Od niedawna istnieje możliwość płatności elektronicznej. Modernizowaliśmy budynki urzędu miejskiego, zmodernizowano kotłownię w ratuszu i wymieniono instalację centralnego ogrzewania, a na sali reprezentacyjnej zamontowano klimatyzację.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że proces inwestycyjny trwa długo i musi być poprzedzony przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Z myślą o przyszłości zleciliśmy jej przygotowanie dla ulicy Miodowej w Lutogniewie, Słonecznej w Krotoszynie, trwa opracowanie dokumentacji dla ulicy Bukówko-Żwirowa, dla ulicy Gronowej, ulicy Konarzewskiej, ulicy Leśnej w Biadkach. Ważną inwestycją z punktu widzenia krotoszyńskiej gospodarki będzie budowa łącznika między ulicami Mahle i Przemysłową. Dokumentacja jest już gotowa, trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na realizację tego przedsięwzięcia będzie się składać przebudowa ulicy Przemysłowej i budowa drogi do ulicy Mahle. Koszty dokumentacji podzieliliśmy między powiat, gminę i PGKiM. Przygotowywana jest także budowa ulic Rodzinnej i Dębowej w Salni, ul. Promienistej w Gorzupi, Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza, Mieszka I, Rataja i Tyczyńskiego na krotoszyńskich Parcelkach. Trwają prace przygotowawcze związane z budową ciągu ulic Jasna-Łąkowa-Bolewskiego-Wiewiórowskiego. Gotowa jest dokumentacja na budowę ulicy Jasnej, która stanowi pierwszy etap inwestycji. Rozpocznie się ona dzięki wynoszącej 50% kosztów dotacji, uzyskanej z programu przebudowy dróg gminnych i lokalnych. Wyniesie ona 1 300 000 zł. Przygotowaliśmy dokumentację związaną z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie. Trwa przygotowanie dokumentacji, dzięki której możliwa się stanie modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej numer 8. Zmodernizowaliśmy oświetlenie na jednej z ulic w Gorzupi oraz na ul. Kopieczki i Ptasia w Krotoszynie. W tym roku modernizacja oświetlenia będzie odbywała się w ramach programu „LED – Oświetlenie Energooszczędne”. Krotoszyn uczestniczy w tym programie jako jedna z 25 wielkopolskich gmin. Redukcja energii wyniesie 55%. W kwietniu tego roku ukończona zostanie budowa woliery w parku Wojska Polskiego. W Biadkach utworzono Szkolne Centrum Przyrodniczo-Ekologiczne. Ma ono służyć urozmaicaniu lekcji przyrody.

W roku 2010 samorządy gminne Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa, samorządy powiatowe Krotoszyna i Milicza oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisały porozumienie, w którym samorządy zadeklarowały częściowe poniesienie kosztów przygotowania studium korytarzowego wraz z innymi materiałami koniecznymi do decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy w ciągu drogi numer 15. Prace te zostały zakończone, trwa ocena i procedura przyjmowania dokumentów przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Podobne porozumie, ale między gminą a powiatem Krotoszyn oraz Dyrekcją podpisano, abyśmy mogli rozpocząć przygotowania do studium korytarzowego dla obwodnicy w ciągu drogi krajowej numer 36 (Krotoszyn – Ostrów). Tutaj dokumentacja jest jeszcze w trakcie opracowywania.

Muszę jeszcze wspomnieć o projekcie przygotowanym i zrealizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym. Mogliśmy dzięki niemu za kwotę 6 milionów 391 tysięcy zakupić siedem nowych niskoemisyjnych autobusów. Projekt obejmował także budowę ciągu pieszo-rowerowego do Kobierna, przebudowę placu manewrowego w siedzibie MZK oraz wdrożenie systemów zarządzania ruchem. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło aż 85%.

Procesy modernizacyjne i renowacyjne w Krotoszynie obejmują nie tylko drogi i budynki, ale także sieć porozumiewania się i wymiany informacji ważnych dla funkcjonowania samorządowej wspólnoty. Przygotowujemy ją na funkcjonowanie w ramach nowoczesnych rozwiązań teleinformacyjnych, mieszczących się w zakresie idei związanych ze smart city – inteligentnym miastem, miastem, które charakteryzuje wielostronny przepływ informacji. Dzięki odpowiednim porozumieniom rozpoczęliśmy wdrażanie elektronicznych usług administracyjnych, obejmujące wszystkie urzędy gmin w powiecie i siedzibę powiatu krotoszyńskiego. Powstaną elektroniczne systemy obsługi obywateli naszego powiatu, systemy wspomagające funkcjonowanie administracji publicznej, integrację rejestrów publicznych, poprawiające jakość zarządzania, upowszechniające komunikację elektroniczną w instytucjach publicznych.

Szanowni Państwo,

wszystkim właścicielom, dyrektorom i prezesom firm, dużych, średnich i małych, rzemieślnikom, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą gratuluję otrzymanych wyróżnień, nagród i certyfikatów. Dziękuję za pomoc okazywaną lokalnej społeczności. Dzięki niej może odbywać się wiele imprez kulturalnych i sportowych. Dziękuję za wsparcie, udzielane akcjom prowadzonym przez organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych i ochrony zdrowia. Dziękuję za wszystkie decyzje, które służą dobru naszej gminy i jej mieszkańców, służą rozwojowi naszej społeczności. Niech rok 2018 przyniesie Państwu spełnienie wszystkich dobrych pragnień. Tego samego życzę Państwa rodzinom, znajomym i współpracownikom. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego!

ikona daty12-01-2018, 10:18 ikona autoraPB ikona wyświetleń2559
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt