Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45272892
Wiadomości
Nowy system gospodarowania odpadami - przykład jak wypełnić deklarację

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, według której każda gmina z dniem 1 lipca 2013 r. przejmie odpowiedzialność za odpady i będzie zarządzać całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie.

 

Burmistrz Krotoszyna informuje, że w najbliższych dniach do mieszkańców miasta i gminy Krotoszyn zostaną dostarczone, przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele, zarządcy oraz inne podmioty władające nieruchomością zobowiązane są złożyć do Urzędu Miejskiego w  Krotoszynie wypełnioną deklarację w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r. pomimo, iż w deklaracji jest wpisany termin złożenia do 15 marca 2013 r.

W deklaracji oprócz danych adresowych i danych nieruchomości należy przede wszystkim określić liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i określić czy odpady będą zbierane selektywnie. Jest to bardzo ważne, gdyż ma to bezpośredni wpływ na wysokość opłaty.

 

 

Stawki opłaty zgodnie z Uchwałą NR XXVII/ 242/ 2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia
12 grudnia 2012 roku wynoszą:

- 12,00 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane selektywnie
- 18,00 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane nieselektywnie

 

W/w opłaty będą pokrywać koszty całościowe funkcjonowania systemu, między innymi każdy kto zadeklaruje segregacje otrzyma bezpłatnie cztery worki w różnych kolorach na odpady segregowane: tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady zielone. Pojemnik na odpady zmieszane każdy musi posiadać we własnym zakresie.

Ponadto informuję, że gmina objęła systemem właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  


Deklaracje należy składać od 13 marca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7 pok. nr 3 gdzie można uzyskać wyjaśnienie i pomoc w wypełnieniu deklaracji lub wysłać listownie na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn.

 

Załączniki (kliknij):

DEKLARACJA - do pobrania (pod zdjęciem - plik PDF lub WORD)

 

- Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

- Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których   nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

- Uchwała w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

 

- Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

ikona daty29-03-2013, 15:29 ikona autorammc ikona wyświetleń14536
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt