ban_200_wyb-sam-2018-200px.jpg
Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
44339813
znajdz_lokal_780_bez.jpg
Wiadomości
Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), (dalej Rozporządzenie) informuję, że:


1) administratorem danych osobowych jest Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Benickiej 9, 63-700 Krotoszyn;


2) inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Arkadiusz Brodziak, adres e-mail: ;


3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności statutowych Biblioteki:


a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Krotoszyńską Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;


b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z realizowaniem zadań przez Krotoszyńską Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;


4) Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:


a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa,


b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);


5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania poszczególnych zadań Biblioteki;


6) każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.


8) Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia działalności przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie. Przy czym podanie danych jest:


a) obowiązkowe, jeśli tak zostało to określone w przepisach prawa,

 

b) dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji działalności statutowej lub niezawarcie umowy.

 

Pełna treść zarządzenia Dyrekora Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fieldera w Krotoszynie w sprawie   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w załączniku do tej aktualności.

ikona daty24-05-2018, 15:48 ikona autoraRedaktor KBP ikona wyświetleń748
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt