Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
44803454
Portal
Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez: Miasto i Gminę Krotoszyn
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 

              - www.prow.umww.pl - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - www.prow.umww.pl -             

  
Opis projektu  -  Mapa inwestycji  -  Zamówienia publiczne  -  Linki  -  Kontakt  -
 

          AKTUALNOŚCI:         

 
- - - - - - - - - - -
 
* 30 października 2017 r. oddano do użytku drogę łączącą Kobierno i Nowy Folwark. Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Jamka oraz radny Sejmiku Wojewódzkiego Julian Jokś.
Dokumentację budowlaną zadania opracowano w latach wcześniejszych, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej uzyskano w sierpniu 2014 r. Zadanie obejmowało budowę od podstaw jezdni o długości 1 777 m, szerokości 5 m. W kwietniu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym 23 sierpnia podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 442 000 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 740 tys. zł. W związku z realizacją zadania podpisano też umowę z Powiatem Krotoszyńskim, na mocy której Powiat przebudował skrzyżowanie przedmiotowej drogi gminnej z drogą powiatową Krotoszyn – Rozdrażew, fotogaleria...     
 
- - - - - - - - - - -
 
* W sierpniu 2017 r. rozpoczęto układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, fotogaleria...
 
- - - - - - - - - - -
 
* Na przełomie maja i czerwca 2017 r. prowadzono roboty ziemne w zakresie koryta drogi, układano krawężniki, warstwę odsączającą oraz warstwę dolną podbudowy z kruszywa, fotogaleria... 
 
- - - - - - - - - - -

 
* W lutym 2017 r. wykonano przewidziane projektem wycinki drzew. W kwietniu wykonywano prace w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych i przepustów. Ponadto przebudowano kolidujące odcinki sieci telekomunikacyjnej, fotogaleria... 
 
- - - - - - - - - - -
 
* 17 lutego 2017 r., ze względu na planowane rozpoczęcie realizacji zadania „Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark”, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami obu miejscowości.
W spotkaniu oprócz mieszkańców udział wzięli przedstawiciele Miasta i Gminy Krotoszyn, przedstawiciele wykonawcy - Gembiak Mikstacki sp.j., inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zebranych zapoznano z zakresem robót, planowanych do wykonania w ramach inwestycji, oraz osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania ze strony inwestora. Poinformowano także o dofinansowaniu jakie projekt otrzymał z PROW. Wykonawca przedstawił osoby, które będą kierowały robotami i z którymi należy się kontaktować w sprawach organizacji robót, oraz krótko omówił planowany harmonogram robót.
 
- - - - - - - - - - -
 
* 20 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie przekazano wykonawcy tj. firmie Gembiak Mikstacki sp.j. plac budowy zadania pn. "Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark". Wykonawca na realizację robót ma czas do 30 września br., fotogaleria...  
 
- - - - - - - - - - -
 
* 10 stycznia 2017 r. burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania "Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark". Wyłonionym w przetargu wykonawcą prac będzie firma Gembiak Mikstacki sp.j. z Krotoszyna. Wartość umowna robót wynosi 1.306.209,13 PLN brutto, a termin realizacji określono na 30 września 2017 r.
 
- - - - - - - - - - -
 
* 29 listopada 2016 - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie ukazało się ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark", szczegóły TUTAJ... 
 
- - - - - - - - - - -
 
* 19 października 2016 - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie ukazało się zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: "Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark", szczegóły TUTAJ... 
 
- - - - - - - - - - -
 
* 23 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie podpisana została umowa o dofinansowaniu inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark". Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentował wicemarszałek Krzysztof Grabowski, samorząd Krotoszyna - burmistrz Franciszek Marszałek oraz skarbnik Grzegorz Galicki.
     Ponadmilionowe dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Fotogaleria...   
 
- - - - - - - - - - -

 
 
 
 


 ikona daty01-11-2017, 23:43 ikona autorak r
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt