Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
44802690
Portal
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn

 

 
 
* Tytuł projektu:
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie).
  
  
        Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami
        Integracyjnymi w Krotoszynie
        Szkoła Podstawowa w Biadkach         Przedszkole nr 5 w Krotoszynie

 
 
* Program:
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
 
* Źródło dofinansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
* Wartość projektu: 6 433 379,23 zł
 
* Wartość dofinansowania: 3 634 968,52 zł
 
* Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 3 budynków, o łącznej powierzchni użytkowej 4896 m2. W ramach zadania planuje się wykonać prace termomodernizacyjne, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wykonanie ogniw fotowoltaicznych w następujących obiektach:
- Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
- Szkoła Podstawowa w Biadkach
- Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie

* Cele i rezultaty projektu:
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn: Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie poprzez kompleksową modernizację energetyczną ww. budynków. Cel ten w pełni wpisuje się w cel tematyczny działania 3.2. WRPO 2014-2020 tj. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Realizacja projektów termomodernizacyjnych ujęta jest także w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2016-2020+ cel strategiczny 3: Poprawa jakości środowiska w sposób zgodny z normami unijnymi cel operacyjny 3.1: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza zgodnie z założeniami planu gospodarki niskoemisyjnej oraz stanowi główny cel strategiczny Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn - Ograniczenie zużycia energii końcowej oraz zmniejszenie emisji CO2 na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.
Podjęcie działań kompleksowej termomodernizacji spowoduje przede wszystkim podniesienie efektywności energetycznej obiektów i wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zużycia energii finalnej oraz redukcję wysokich kosztów eksploatacji i ogrzewania obiektów, która spowodowana była nadmierną stratą ciepła i ogólnym niedostosowaniem cieplnym budynków użyteczności publicznej do współczesnych standardów użytkowych.
 
 
 

ikona daty27-03-2017, 01:59 ikona autoraaa
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt