ban_200_wyb-sam-2018-200px.jpg
Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
rekrutacja_200_napis.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
42351871
krotower-baner-780.jpg
Portal
Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych

 

 
 

Tytuł projektu: "Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych
w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim".
 
Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych".
 

                    - www.mapadotacji.gov.pl - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego - www.mapadotacji.gov.pl -                   
  
-  Zakres rzeczowy  -  Cele i rezultaty  -  Przedmiot realizacji  -  Zakres usług  -  Prezentacja  -  Zespół  -

 

          AKTUALNOŚCI:         

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
7 marca 2018 r. Powiat Krotoszyński ogłosił przetarg na „Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Powiatu Krotoszyńskiego” w ramach partnerskiego projektu, więcej informacji...   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
6 marca 2018 r. w gazecie "Rzecz Krotoszyńska" ukazała się informacja Miasta i Gminy Krotoszyn na temat projektu, więcej informacji...   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
20 lutego 2018 r. Miasto i Gmina Krotoszyn ogłosiła przetarg na „Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Miasta i Gminy Krotoszyn” w ramach partnerskiego projektu, więcej informacji...   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
15 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie odbyło się spotkanie zespołu projektowego z partnerami projektu, koordynatorami, informatykami oraz osobami od zamówień publicznych. Celem spotkania było omówienie kluczowych informacji dotyczących ogłaszanego wkrótce przez partnera wiodącego przetargu: "Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Miasta i Gminy Krotoszyn".
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
24 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie (siedziba partnera wiodącego) odbyło się spotkanie zespołu projektowego z partnerami projektu, koordynatorami, informatykami oraz osobami od zamówień publicznych. Celem spotkania było omówienie założeń finansowych, informacji promocyjnych projektu oraz informacji dotyczących przygotowywanych przetargów.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* 11/2017 - Prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* 10/2017 - przygotowano tablice informacyjno-pamiątkowe
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* Media o projekcie
 
  - 28.09.2017 - Gazeta internetowa ikrotoszyn.pl - "E-..." czyli IT w samorządach 
 
  - 03.10.2017 - Rzecz Krotoszyńska nr 40/1171 - "E-administracja wkracza do urzędów"  
 
  - 03.10.2017 - Życie Krotoszyna nr 40/157 - "W urzędzie sprawę załatwisz szybciej"  
 
  - 05.10.2017 - Telewizja Proart / wlkp24.info - "Nowe e-usługi w krotoszyńskim urzedzie" 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* 27.09.2017 - w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie odbyła się INAUGURACJA PROJEKTU  -  więcej informacji  -  fotogaleria  -  prezentacja 
 
             
         więcej informacji                            fotogaleria                               prezentacja (PDF)
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* 29.08.2017 - między Miastem i Gminą Krotoszyn a Zarządem Województwa Wielkopolskiego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Umowę podpisali: Franciszek Marszałek - Burmistrz Krotoszyna oraz Grzegorz Galicki - Skarbnik Gminy.
Projekt został dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Oś Priorytetowa 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1: Rozwój elektronicznych usług publicznych.
 

 
* Źródło dofinansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
* Wartość projektu: 2.775.646,07 zł 
* Kwota dofinansowania: 2.359.299,15 zł (85% wydatków kwalifikowanych projektu)
* Wkład własny: 416.346,92 zł
* Okres realizacji Projektu: od września 2017 do czerwca 2018 r. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* 10.05.2017 - Opublikowano wyniki oceny merytorycznej. Nasz wniosek zajął 5. miejsce, uzyskując średnią punktów 25,5.
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* 21.02.2017 - Zakończenie oceny formalnej. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ poinformowała, że spośród 41 złożonych wniosków o dofinansowanie:
  - 27 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny,
  - 11 projektów zostało ocenione negatywnie,  
  - 3 projekty zostały pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski ocenione pozytywnie przekazano do oceny merytorycznej wykonywanej przez członków Komisji Oceny Projektów. Wśród nich znalazł się nasz wniosek.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* 11/2016 - podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy gminami i powiatem, której przedmiotem jest realizacja Projektu. Partnerem wiodącym (Liderem) zostaje Miasto i Gmina Krotoszyn. Partnerzy: Powiat Krotoszyński,  Gmina Zduny,  Gmina Rozdrażew,  Gmina Kobylin,  Gmina Koźmin Wielkopolski,  Miasto Sulmierzyce.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* 30.11.2016 - złożenie wniosku w siedzibie Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020.
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* 10/2016 - opracowanie Koncepcji oraz Studium wykonalności wraz z przeprowadzeniem analizy finansowo-ekonomicznej Projektu
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* 09/2016 - spotkanie włodarzy i informatyków z gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Starostwa Powiatowego w Krotoszynie - podjęcie decyzji o wspólnej realizacji Projektu
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
* 30.08.2016 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na nabór wniosków w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” (termin składania wniosków do 30.11.2016 r.), szczegółowe informacje...   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

ikona daty09-03-2018, 01:27 ikona autoraaa
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt