Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45187511
Portal
Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej
mająca na celu poprawę estetyki miejscowości oraz aktywizację społeczności lokalnej poprzez przebudowę obiektu niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w Różopolu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przewidywane wyniki operacji:  realizacja operacji przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnej, w tym do wzrostu liczby osób korzystających z obiektu.

  

              - www.prow.umww.pl - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - www.prow.umww.pl -             

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu, która zakłada m.in. zmniejszenie obiektu poprzez rozbiórkę części piętrowej budynku, remont obiektu wraz z wygospodarowaniem części sali na pomieszczenia kuchni i zaplecza oraz wykonanie kotłowni. Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót:
 - budowlane (m.in. rozbiórkowe, betonowe, murarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, dachu nad salą główną, instalowanie sufitu podwieszanego, malarskie, tynkarskie, posadzkowe, montaż kostki brukowej, roboty wykończeniowe i elewacyjne);
 - sanitarne (m.in. instalacja kanalizacji, wodociągowa, centralnego ogrzewania, wentylacja, klimatyzacja);
 - elektryczne (m.in. instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja odgromowa, instalacja połączeń wyrównawczych).  

 

           AKTUALNOŚCI:         

 

- - - - - - - - - - -
 
* 28 września 2018 r. postęp prac w Różopolu, galeria zdjęć...  

 

- - - - - - - - - - -
 
* 11 kwietnia 2018 r. kontynuacja prac w Różopolu, galeria zdjęć...  
 
- - - - - - - - - - -
 
* 5 lutego 2018 r. rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego, galeria zdjęć...  
 
- - - - - - - - - - -
 
* 8 stycznia 2018 r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe, galeria zdjęć...  
 
- - - - - - - - - - -
 
* 27 grudnia 2017 r. przekazany został plac budowy dla zadania pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej”. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak z Wilkowyji. Planowany termin zakończenia to 30.10.2018 r., galeria zdjęć... 
 
- - - - - - - - - - -
 
* 21 grudnia 2017 - Burmistrz Krotoszyna – Franciszek Marszałek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grzegorza Galickiego w obecności Sołtysa wsi Różopole – Ireny Bielarz, I Zastępcy Burmistrza – Ryszarda Czuszke, Naczelnika – Andrzeja Kaika i pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnych za realizację zadania oraz Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy podpisał umowę z wybranym, w drodze przetargu nieograniczonego, Wykonawcą robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak, Wilkowyja. Wartość zawartej umowy wynosi: 607.275,14 PLN. Planowany termin zakończenia umowy 30.10.2018 r.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pełnić będzie Firma Projektowa Usługowo Handlowa HAWAR Włodzimierz Warkocz z Krotoszyna.

Umowa na usługę nadzoru inwestorskiego opiewa na kwotę 25.830,00 PLN i trwać będzie do dnia dokonania odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlano-montażowych, szczegóły i galeria zdjęć...


- - - - - - - - - - -
 
* 24 października 2017 - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie ukazało się ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej", szczegóły TUTAJ... 
 
- - - - - - - - - - -
 
 
 
 

 
 
 
 


 ikona daty23-10-2018, 12:53 ikona autoraaa
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt