Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
44802724
Portal
Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zadanie pn. "Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji" realizowane jest ze środków własnych oraz z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Główne źródło finansowania stanowi pożyczka uzyskana z Banku Gospodarstwa Krajowego, który  pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich  w ramach Inicjatywy JESSICA, w wysokości: 13, 5 mln zł.  Wysokość uzyskanej pożyczki zwiększyła się do kwoty 14,66 mln zł w wyniku podpisania aneksu do umowy pożyczki. Drugim źródłem dofinansowania jest dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wielkość uzyskanej dotacji wynosi 2 mln zł.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  http://www.hala.krotoszyn.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 
 

     We wrześniu 2015 r. Komisja odbiorowa przeprowadziła procedurę odbiorową ostatniej z części projektu tj. hali sportowej z zagospodarowaniem terenu i wykonawca uzyskał decyzję pozwolenia na użytkowanie. W październiku 2015 r. wykonawca przekazał klucze do obiektu hali sportowej Burmistrzowi Krotoszyna.
     6 listopada 2015 r. uroczyście otwarto halę sportową przy Zespole Szkół nr 3.
Do oficjalnego przecięcia wstęgi wspólnie z burmistrzem Franciszkiem Marszałkiem, przewodniczącą Rady Miejskiej Zofią Jamka oraz radnym wojewódzkim Julianem Joksiem zaproszeni zostali między innymi:  dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciel  firmy PREFABRYKAT oraz przedstawiciel  Banku Gospodarstwa Krajowego.
     Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych gminy oraz z dodatkowych  źródeł  zewnętrznych. Całkowita wartość Projektu wyniosła 18.089.073,80 zł. Główne źródło finansowania stanowiła pożyczka uzyskana z Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełnił rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013, rozliczona w kwocie 13.494.433,15 zł. Otrzymano również dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którą wykorzystano w kwocie 1.626.016,25 zł. Wkład własny Miasta i Gminy Krotoszyn wyniósł 348.530,84 zł, a odzyskany podatek VAT  2.620.093,56 zł.
 
     GALERIE ZDJĘĆ:
 
* 2015.11.06 - Uroczyste otwarcie hali sportowej 
 
* 2015.09.01 - Zespół Szkół nr 3 w Krotoszynie  
 
* 2015.10 - Zdjęcia hali sportowej  
 
  
- - - - - - - - - - -
W sierpniu bieżącego roku zakończono i odebrano modernizację budynków szkoły, których uroczyste otwarcie nastąpiło 1.09.2015 r. na gminnej inauguracji roku szkolnego.

Aktualnie trwa procedura odbiorowa hali, parkingów, dróg i małej architektury. Odbioru obiektu dokonują m.in. Państwowa Straż Pożarna i Państwowa Inspekcja Sanitarna. W dniu 7 września br. rozpoczęła prace odbiorowe powołana przez Burmistrza Komisja, Inżynier Kontraktu weryfikuje przedłożoną przez Wykonawcę całość dokumentacji odbiorowej złożonej przez Wykonawcę. Wykonawca wystąpił z wnioskiem do Państwowa Inspektorat Nadzoru Budowlanego o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Czynności odbiorowe planuje się zakończyć do końca września.  GALERIA ZDJĘĆ...

 

- - - - - - - - - - -

W miesiącu czerwcu 2015 r. nadal trwały prace na elewacji zabytkowej – kontynuowano ścianę północną od strony dziedzińca oraz ścianę frontową od al. Powstańców Wlkp. Trwa renowacja drzwi zewnętrznych. Dobiegają końca roboty malarskie na poddaszu i w piwnicy budynku szkoły. Do zakończenia remontu szkoły pozostał: łącznik z halą, balustrady na klatkach oraz wykonanie holu wejściowego. GALERIA ZDJĘĆ - SZKOŁA...

 

Równolegle trwały dalsze prace przy budowie hali sportowo-widowiskowej.

Zakończono osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż witryn aluminiowych oraz montaż stolarki wewnętrznej : witryn wewnętrznych oraz drzwi aluminiowych. Zakończyły się też wszystkie prace związane z elewacyjną budynku. Wykonano posadzki z płytek w sanitariatach i tynki wewnętrzne. Rozpoczęto kładzenie posadzek z żywicy i podłogi sportowej, montaż sufitów podwieszanych oraz roboty malarskie. Dobiega końca montaż sufitów podwieszanych i akustycznych, paneli akustycznych na ścianach w Sali a także płytek ściennych w sanitariatach. Kontynuowano dalsze prace wewnątrz obiektu, polegające na wykonywaniu : instalacji kan.-wod. oraz cyrkulacji a także wewnętrznej kanalizacji deszczowej, instalacji CO, instalacji ciepła technologicznego oraz rozprowadzano przewody wentylacyjne. W dalszym ciągu prowadzono roboty elektryczne i teletechniczne. Zamontowano windę wewnątrz budynku hali.

GALERIA ZDJĘĆ - HALA...

 

W ramach zagospodarowania terenu prowadzono roboty ziemne. Dobiega końca wykonywanie podbudowy pod drogę dojazdową oraz chodników z kostki betonowej. Zakończono wykonywanie stanowisk postojowych z kostki betonowej. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu i zieleń. GALERIA ZDJĘĆ – ZAGOSPODAROWANIE TERENU...

 
- - - - - - - - - - -
W maju 2015 r. trwały prace na elewacji zabytkowej – zakończono ścianę zachodnią od strony dziedzińca, kontynuowano ścianę północną od strony dziedzińca oraz rozpoczęto ścianę frontową od Al. Powstańców Wlkp. Zakończenie całości elewacji planowane jest na koniec czerwca. Trwa renowacja drzwi zewnętrznych. Dobiegają końca prace remontowe na poddaszu i piwnicy w budynku szkoły. GALERIA ZDJĘĆ - SZKOŁA...
 
     Równolegle trwały prace przy budowie hali sportowo-widowiskowej. Trwa osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, w tym dobiega końca montaż witryn aluminiowych, zakończono montaż fasady typu linit. Rozpoczęto montaż stolarki wewnętrznej: witryn wewnętrznych oraz drzwi aluminiowych. W zakresie robót elewacyjnych ocieplono ściany zewnętrzne wraz z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych oraz okładzin z blachy tytanowo-cynkowej. Wykonano okładziny z drzewa modrzewiowego na elewacji od wejścia głównego. Kontynuowano również prace wewnątrz obiektu, polegające na  wykonywaniu: tynków, instalacji kan.-wod. oraz cyrkulacji a także wewnętrznej kanalizacji deszczowej, instalacji CO, instalacji ciepła technologicznego oraz rozprowadzono przewody wentylacyjne. Nadal prowadzono roboty elektryczne i teletechniczne. Wykonano przyłącze energetyczne do budynku hali. GALERIA ZDJĘĆ - HALA...
 
     W ramach zagospodarowania terenu prowadzono roboty ziemne. Dobiega końca wykonywanie podbudowy pod nawierzchnie stanowisk postojowych oraz drogi dojazdowej. Rozpoczęto wykonywanie stanowisk postojowych z kostki betonowej. GALERIA ZDJĘĆ – ZAGOSPODAROWANIE TERENU...
 
- - - - - - - - - - -
W kwietniu 2015 r. kontynuowano prace remontowe na parterze i w piwnicy budynku szkoły. Zakończono docieplenie ścian zewnętrznych nowszej części szkoły wraz z malowaniem  elewacji i  przystąpiono do renowacji elewacji zabytkowej starszej części szkoły. Zamontowano też windę kuchenną.  GALERIA ZDJĘĆ - SZKOŁA...
 
     Równolegle trwały prace przy budowie hali sportowo-widowiskowej. Zakończono wykonanie ścianek działowych oraz montaż konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne. Rozpoczęto osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, w tym montowano witryny aluminiowe oraz fasady typu linit. W zakresie robót elewacyjnych rozpoczęto ocieplanie ścian zewnętrznych wraz z wykonywaniem okładzin z płytek ceramicznych na ruszcie systemowym oraz okładzin z blachy tytanowo-cynkowej. Prowadzono również prace wewnątrz obiektu, polegające na  wykonywaniu : tynków, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji a także wewnętrznej kanalizacji deszczowej, instalacji CO, instalacji ciepła technologicznego oraz instalacji wentylacji. Kontynuowano  roboty elektryczne i teletechniczne, tj. m.in. instalacje odgromową, instalację elektryczną wewnętrzną oraz komputerowo-telefoniczną.  GALERIA ZDJĘĆ - HALA...
 
     Jednocześnie trwały prace związane z  zagospodarowaniem terenu, prowadzono roboty ziemne oraz wykonywano podbudowę pod nawierzchnie stanowisk postojowych oraz drogi dojazdowej. GALERIA ZDJĘĆ – ZAGOSPODAROWANIE TERENU...
 
- - - - - - - - - - -
     W I kwartale 2015 r. zakończono roboty remontowe na II i III piętrze budynku szkoły. Trwają dalsze prace na parterze i I piętrze części nowszej budynku. Wykonano izolację cieplną dachu starszej oraz stropodachu nowszej części szkoły. Kontynuowano prace modernizacyjne pomieszczeń piwnic oraz poddasza. Zakończono izolację ław fundamentowych, nadal trwają prace elewacyjne związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku.
     Przy budowie hali kontynuowano roboty murowe żelbetowe. Zamontowano konstrukcję stalową dachu oraz zrobiono izolację i pokrycie dachu. Wykonano posadzkę betonową pod podłogę w głównej sali sportowej. Rozpoczęto wykonywanie wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz oświetlenie terenu, wewnętrznych instalacji wod-kan oraz instalaci CO i ciepła technologicznego. Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku hali. Rozpoczęto też prace związane z budową parkingu.
     * GALERIA ZDJĘĆ - I kwartał 2015 r...
- - - - - - - - - - -
     W III kwartale 2014 r. przystąpiono do remontu kolejnych izb lekcyjnych oraz sanitariatów na II i III piętrze nowszej części budynku szkoły, obejmujących: roboty instalacyjne elektryczne, centralnego ogrzewania i wod.-kan. Kontynuowano remont korytarzy oraz klatek schodowych w tej części budynku. Zakończono montaż stolarki okiennej w starej części szkoły wraz z obróbką parapetów wewnętrznych. W III kwartale doprowadzono też nowe przyłącze energetyczne z wybudowanej stacji trafo.  
     Równolegle trwały prace związane z budową hali sportowo-widowiskowej. W III kwartale wykonywano ściany przyziemia. Rozprowadzono instalację kanalizacyjną podposadzkową i wykonano pierwszą warstwę betonu.
     W IV kwartale 2014 r. w budynku szkoły kontynuowano prace ogólnobudowlane na II i III piętrze nowszej części budynku. Przystąpiono do prac modernizacyjnych pomieszczeń piwnic i poddasza obejmujących roboty instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wod.-kan. Rozpoczęto prace związane z izolacją ław i dociepleniem ścian zewnętrznych budynku. W miesiącu październiku zakończono prace remontowe budowlane i instalacyjne w pomieszczeniu węzła niezbędne do uruchomienia centralnego ogrzewania w szkole.
Przy budowie hali kontynuowano roboty murowe oraz żelbetowe m.in: słupy, trzpienie, schody, belki i nadproża. Wykonano montaż stropu nad pomieszczeniami zaplecza sali. Wykonywano również nową sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku szkoły i nowo budowanej hali sportowo- widowiskowej.
     * GALERIA ZDJĘĆ - III i IV kwartał 2014 r...
- - - - - - - - - - -
W miesiącach lipiec/sierpień 2014 r. z uwagi na okres wakacyjny przystąpiono do modernizacji budynku szkoły. Zgodnie z przyjętym harmonogramem uzgodnionym z dyrekcją szkoły w tym okresie prowadzono modernizację głównej części budynku od strony Al. Powstańców Wlkp. W pierwszej kolejności wykonano roboty demontażowe, rozbiórkowe starych instalacji oraz murowe /nadproża, przemurowania itp./. Wykonywane są nowe instalacje sanitarne /c.o., wod-kan/, trwają prace wykończeniowe w sanitariatach /posadzki, ściany z płyt g-k, układanie płytek/. Wykonywane są też roboty elektryczne – wykonano nowe okablowanie w budynku, trwa montaż opraw oświetleniowych. Montowana jest nowa stolarka okienna w szkole wraz z osadzaniem  nowych podokienników. Prowadzone są też  roboty wykończeniowe w salach lekcyjnych (tynki, gładzie).
Do końca sierpnia planuje się zakończyć  roboty  obejmujące m.in. 11 sal lekcyjnych, pomieszczenia administracyjne oraz 2 sanitariaty.
     Przyjęty  harmonogram robót, zatwierdzony przez dyrekcję szkoły zapewni prowadzenie dalszych prac modernizacyjnych w budynku szkoły równolegle z zajęciami szkolnych w pełnym zakresie.
     Ponadto zakończono rozbiórkę i wyburzenie starej trafostacji oraz roboty związane z usuwaniem kolizji energetycznych, posadowiono nową stację transformatorową poza obszarem budowy. Usunięto kolizję sieci ciepłowniczej.
     Równolegle w miesiącu lipcu zakończyły się  prace przy rozbiórce starej sali gimnastycznej - usunięto stare fundamenty. Rozpoczęto  prace związane z budową hali sportowej, wykonywano niezbędne roboty ziemne, wymianę gruntu w miejscach występowania gruntów słabonośnych, ławy fundamentowe, murowane są  ściany fundamentowe, wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa.
     * GALERIA ZDJĘĆ - lipiec/sierpień 2014 r...

- - - - - - - - - - -
W maju i czerwcu 2014 r. zrealizowano następujące prace:
- ogrodzono teren budowy,
- wygrodzono drogę przy sklepie "Biedronka",
- rozebrano nawierzchnię przy budynku szkoły,
- zorganizowano zaplecze budowy oraz wprowadzono ochronę terenu budowy,
- wykonano przyłącze energetyczne (z boiska Orlik) na potrzeby zasilania terenu budowy,
- wycięto drzewa,
- wykonano roboty demontażowe sali gimnastycznej i łącznika (demontaż stolarki i podłogi parkietowej),                                                 
- wyburzono salę gimnastyczną i wywieziono materiały z rozbiórki i wyburzania.
Przystąpiono do prac związanych z likwidacją stacji trafo i usuwaniem kolizji energetycznych oraz  posadowieniem stacji transformatorowej.
Po zakończeniu roku szkolnego rozpoczęto roboty związane z modernizacją budynku szkoły.
     * GALERIA ZDJĘĆ - maj/czerwiec 2014 r...
- - - - - - - - - - -
W kwietniu 2014 r. rozpoczęto roboty od wykonania zjazdu z ul. Koźmińskiej z uzgodnieniem organizacji ruchu oraz od ułożenia drogi tymczasowej z płyt.
- - - - - - - - - - -
7 kwietnia 2014 r. oficjalnie przekazano plac budowy wykonawcy.
- - - - - - - - - - -
3 kwietnia 2014 r. w gabinecie burmistrza podpisano umowę z firmą PRE-FABRYKAT Sp. z o.o. z Miłkowa koło Karpacza na wykonanie robót budowlanych.
Umowa została zawarta na kwotę brutto 16.509.625,66 zł, zgodnie ze złożoną ofertą przez firmę PRE-FABRYKAT Sp. z o.o.
Termin wykonania robót budowlanych, zgodnie z umową to 30 czerwca 2015 r.
- - - - - - - - - - -
Zadaniem wykonawcy będzie modernizacja budynku szkoły polegająca na remoncie i przebudowie szkolnych pomieszczeń i wykonaniu termomodernizacji. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna, c.o. i wod-kan.
Ponadto w skład zadania inwestycyjnego wchodzi rozbiórka istniejącej starej sali sportowej oraz budowa nowej hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. droga wewnętrzna, parkingi, plac rekreacyjny oraz tereny zielone).
- - - - - - - - - - -
Budynek nowej sali zaprojektowano jako dwukondygnacyjny o wym. 45x53 m. W obiekcie znajdować się będą, oprócz głównej sali sportowej z trybunami, dwie mniejsze sale wielofunkcyjne, szatnie, węzły sanitarne, sala konferencyjna, pomieszczenia zaplecza.
Konieczne będzie również rozebranie istniejącej stacji transformatorowej i zbudowanie nowej. Przedmiot umowy obejmuje także dostawę i montaż wyposażenia stałego i ruchomego.
- - - - - - - - - - -


Projekt hali - część 1 (powiększenie w załączniku)

 

 

 


Projekt hali - część 2 (powiększenie w załączniku)

 

 

 


 

 

„Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną”.

 

Zadanie inwestycyjne pod nazwą Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji w grudniu 2015r. zostało rozszerzone o zadanie nr 3 pn. „Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną”.

W dniu 29 stycznia 2016r. nastąpiło przekazanie terenu i placu budowy w celu wykonania robót. Wykonawcą robót jest firma „ZBYLBRUK” Sp. z o.o. z Bobolic.

Zakończenie prac zaplanowano do 31 maja 2016r.

W związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną” informujemy, że z dniem 8 lutego 2016r. planowane jest rozpoczęcie prac.

Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni oraz przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W pierwszej kolejności roboty wykonywane będą na południe od ul. Kaliskiej, tzn. ul. Piekarska, ul. Farna od ul. Gołębiej do ul. Kaliskiej oraz ul. Gołębia od ul. Farnej do ul. Kaliskiej.

Rozpoczęcie prac wiąże się z koniecznością zamknięcia ruchu na poszczególnych odcinkach ulic oraz czasowymi zmianami organizacji ruchu. Za utrudnienia wynikłe z realizacji zadania przepraszamy. Dojazdy do nieruchomości w czasie zamykania poszczególnych odcinków dróg będą indywidualnie ustalane przez firmę realizującą projekt a właścicielem nieruchomości.

Bliższych informacji na temat inwestycji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

 

 

Podpisanie umowy

Nowa inwestycja - rewitalizacja

 21 stycznia w gabinecie burmistrza została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji w centrum miasta, dzięki której zostaną wyremontowane uliczki sąsiadujące z Rynkiem.

Pełna nazwa inwestycji brzmi: „Miejski Projekt Rewitalizacji - przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji – zadanie 3 pn. Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną”

W zakres rewitalizacji wchodzi przebudowa rewaloryzacyjno-remontowa ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i Farnej na odcinku od ul. Gołębiej do Kaliskiej.

W ramach robót drogowych przebudowie ulegnie nawierzchnia na kostkę kamienną, zmianie podlegać będzie układ funkcjonalny ulic i placów, nastąpi przebudowa miejsc parkingowych. W ramach robót sanitarnych przebudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami.

Wykonawca robót jest firma Zbylbruk sp. z o.o., Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Termin realizacji : od dnia podpisania umowy do 31 maja 2016 r. Wartość umowy opiewa na 2 255 763,36 złotych brutto.

Ze strony gminy umowę podpisał wiceburmistrz Ryszard Czuszke.

 

 Roboty w trakcie realizacji

 

Roboty w trakcie Roboty w trakcie2Roboty w trakcie3Roboty w trakcie4

 

ZAKOŃCZENIE ROBÓT

Zadanie inwestycyjne pod nazwą Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji - zadanie 3 pn. „Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną” realizowane było w okresie od dnia 29.01.2016r. do dnia 31.05.2016r.

Zakres prac obejmował: przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami oraz przebudowę nawierzchni na kostkę i płyty kamienne.

Zadanie realizowane było w ramach projektu budowlanego pn. „Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna” .

Zadanie nr 3 pn. „Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną” finansowane było ze środków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz z pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich - z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota udzielonej pożyczki na realizację zadania 3 wyniosła 1.175.092,51 zł, przy preferencyjnym oprocentowaniu.

Inwestor: Miasto i Gmina Krotoszyn

Wykonawca robót: ZBYLBRUK Sp. z o.o.

Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Nadzór inwestorski: firma DROMOST Włodzimierz Frąckowiak z Krośnic

Projekt: firma STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ze Zdun

Koszt całej inwestycji wyniósł 2.557.542,15 zł, w tym:

- koszt wykonania robót budowlanych – 2.504.652,15 zł,

- koszt nadzoru inwestorskiego - 43.050,00 zł,

- koszt nadzoru autorskiego – 9.840,00 zł.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia poprawiła wizerunek centralnego miejsca publicznego w Krotoszynie oraz doprowadziła do wprowadzenia na tym terenie ładu przestrzennego. Podczas realizacji rewitalizacji uporządkowano system kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej co pozytywnie wpłynie na poprawę środowiska. Przebudowana przestrzeń publiczna, wykonanie nowych ciągów pieszych oraz niwelacja licznych nierówności i spękań jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a brak barier architektonicznych da możliwość osobom niepełnosprawnym łatwego dostępu do ścisłego centrum miasta.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowodowała zwiększenie atrakcyjności obszaru centrum miasta, poprawę wizerunku ważnego miejsca publicznego oraz doprowadzenie do wprowadzenia na tym terenie ładu przestrzennego.

 

 

Odbior prac

Odebrali zrewitalizowane uliczki

13 czerwca odbył się oficjalny, uroczysty (z przecięciem wstęgi) odbiór zrewitalizowanych uliczek Krotoszyna: Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej.

Zadanie to było realizowane od 29 stycznia do 31 maja 2016 roku, zakres prac obejmował: przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami oraz przebudowę nawierzchni na kostkę i płyty kamienne.

Zadanie było częścią inwestycji pod nazwą „Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”, zostało sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz z pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich - z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

 

 

.

ikona daty09-11-2016, 09:24 ikona autoraaa
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt