Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45188403
Wiadomości
Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   UWAGA! Aktualne informacje dot. projektu znajdują się na dole tej strony.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Burmistrz Krotoszyna ogłasza nabór do projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

 

Projekt będzie polegał na montażu różnych rodzajów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w zależności od zgłoszonych potrzeb mieszkańców, w tym:

1) instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej,

2) instalacji fotowoltaicznych,

3) kotłów na biomasę

w zakresie budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

 

Termin naboru wniosków od mieszkańców trwa od 11 do 24 lipca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kołłątaja 5, 63-700 Krotoszyn (budynek B, pokój 12 lub 16, I piętro) lub telefonicznie pod numerami telefonów 62 722 74 47, 62 722 74 37.

 

Ogólne informacje:

1. Beneficjentem jest Miasto i Gmina Krotoszyn, która może pozyskać środki na OZE dla swoich mieszkańców.

2. Dofinansowanie unijne to 85% kosztów kwalifikowalnych, po stronie mieszkańców pozostaje 15% + podatek VAT (8% lub 23% od całości danej inwestycji, w zależności od miejsca montażu).

3. Przeznaczenie – gospodarstwa domowe.

4. Jeden mieszkaniec może zamontować kilka źródeł.

5. Ostateczny termin złożenia wniosku przez gminę – 31 sierpnia 2017r.,

6. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu opublikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w terminie do lutego 2018r.,

7. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie gmina wybierze wykonawcę instalacji OZE w drodze postępowania przetargowego.

8. Montaż instalacji planowany jest w terminie do 31 grudnia 2018r.

 

<------- Wnioski do pobrania obok (patrz załączniki). Dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie.

 
 
UWAGA!
 
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krotoszyna Nr 1306/2017 nabór zgłoszeń do udziału w projekcie został wydłużony do dnia 14 sierpnia 2017r. 
 
Wybór Uczestników do projektu nastąpi według kolejności zgłoszeń pod warunkiem, że moc instalacji z OZE nie przekroczy w zakresie energii słonecznej - 2 Mwe/Mwth.

 
Złożenie zgłoszenia w pierwszej kolejności, nie oznacza, że Uczestnik zostanie zakwalifikowany do projektu. Zgłoszenie musi spełnić również wymogi określone w przedmiotowym Regulaminie, a także kryteria narzucone przez IZ WRPO w Regulaminie konkursu.
 
W przypadku przekroczenia w zakresie energii słonecznej – 2 MWe/MWth łącznej mocy instalacji z OZE osoby, które złożyły kolejne zgłoszenia, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie (np. braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub innego powodu rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).
 
Każdy z Uczestników zakwalifikowany do projektu zostanie poinformowany o tym telefonicznie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Dodatkowo informacji w tym zakresie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowika i Rolnictwa lub pod numerami telefonów 62 722 74 47 i 62 722 74 37 w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek – piątek  7.30 -15.30.
 
----------------------------------------------------------------------------

W dniu 31.08.2017 r. Miasto i Gmina Krotoszyn złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja projektu parasolowego, polegającego na montażu i instalacji źródeł energii odnawialnej:

- instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o łącznej mocy ok. 1,31 MW w 349 indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn;

- instalacji solarnych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej o łącznej mocy ok. 0,66 MW w 149 indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych przylegających, dachach budynków gospodarczych wolnostojących bądź na gruncie.

 

Łącznie planowane jest wybudowanie 498 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 392 lokalizacjach na terenie miasta i gminy Krotoszyn.

 

Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę ok. 8 mln zł, z czego wartość dofinansowania stanowić będzie kwotę ok. 6,2 mln zł. Dofinansowanie unijne to 85% kosztów kwalifikowalnych, po stronie mieszkańców pozostaje wkład własny w wysokości 15% kosztów netto + podatek VAT (8% lub 23% od całości danej inwestycji, w zależności od miejsca montażu).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu rozpatrywany jest aktualnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, o kolejnych czynnościach oceny wniosku będą Państwo informowani na bieżąco.
 
----------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informuję, że 27.12.2017 r. otrzymałem informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o tym, że została zakończona ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” z wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej. W związku z powyższym oczekujemy na kolejny etap oceny wniosku, o którego wyniku będziemy informować na bieżąco.
Burmistrz Krotoszyna - Franciszek Marszałek.
 
----------------------------------------------------------------------------
 
Uprzejmie informuję, iż w dniu 28.03.2018 r. ukazała się lista pozytywnie ocenionych projektów o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.
 
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 
Na pozycji 16 listy znalazł się projekt Miasta i Gminy Krotoszyn pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”. Jest to kolejny etap oceny wniosku, który przeszliśmy pozytywnie. Jednak ostatecznie czekamy na listę projektów, które otrzymają dofinansowanie. Pula środków przeznaczonych na dofinanoswanie wynosi 90 mln.
 
Wobec powyższego czekamy na ukazanie się listy projektów rekomendowanych do dofinansowania. Następnie planujemy zorganizować spotkanie z mieszkańcami, którzy zostali wpisani na listę odbiorców ostatecznych projektu. O terminie spotkania mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. 
 
Uzyskanie dofinansowania pozwoli na realizację projektu parasolowego, polegającego na montażu instalacji źródeł energii odnawialnej, a mianowicie:
- instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o łącznej mocy ok. 1,31 MW w 349 indywidualnych gospodarstwach domowych,
- instalacji solarnych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej o łącznej mocy ok. 0,66 MW w 149 indywidualnych gospodarstwach domowych.
 
Łącznie planowane jest wybudowanie 498 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 392 lokalizacjach na terenie miasta i gminy Krotoszyn.
 
Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę ok. 8 mln zł, z czego wartość dofinansowania stanowić będzie kwotę ok. 6,2 mln zł. Dofinansowanie unijne to 85% kosztów kwalifikowalnych, po stronie mieszkańców pozostaje wkład własny w wysokości 15% kosztów netto + podatek VAT (8% lub 23% od całości danej inwestycji, w zależności od miejsca montażu).
 
Zaznaczyć należy, iż wszystkich wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w ramach przedmiotowego naboru było 187, a gmina Krotoszyn zajęła ostatecznie 16 miejsce.
  
----------------------------------------------------------------------------
 
    Informuję, że w dniu 26.04.2018 r. o godz. 18.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Krotoszynie odbyło się spotkanie osób, które złożyły deklaracje uczestnictwa w projekcie na montaż instalacji OZE.
    Przypominam, że w dniu 31.08.2017 r. Miasto i Gmina Krotoszyn złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.
 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja projektu parasolowego, polegającego na montażu  instalacji źródeł energii odnawialnej, a mianowicie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w 349 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz  instalacji solarnych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 149 indywidualnych gospodarstwach domowych.
Łącznie planowane jest wybudowanie 498 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 392 lokalizacjach na terenie miasta i gminy Krotoszyn.
Ponadto informuję, że w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości tj. w ciągu 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność lub otrzymania płatności końcowej Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania instalacji oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
    Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę ok. 8 mln zł, z czego wartość dofinansowania stanowić będzie kwotę ok. 6,2 mln zł. Dofinansowanie unijne to 85% kosztów kwalifikowalnych, po stronie mieszkańców pozostaje wkład własny w wysokości 15% kosztów netto + podatek VAT (8% lub 23% od całości danej inwestycji, w zależności od miejsca montażu).
 
    Podczas spotkania zostały omówione warunki techniczne i finansowe, była możliwość zadawania pytań na temat montażu i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych.
    Wszystkie sprawy związane z projektem proszę kierować do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa -  kontakt z:
 - Anetą Kaczmarek tel. 62-7227-447.
 
    Podpisywane będą dwie umowy z mieszkańcami, jedna umowa bezpłatnego użyczenia nieruchomości na rzecz gminy i druga umowa uczestnictwa w projekcie dotycząca warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE.
 
   Dokumenty do pobrania:
 
* 2018 - Umowa uczestnictwa w projekcie... (PDF)
 
* 2018 - Umowa użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu... (PDF)
 
* 2018 - Prezentacja (NOWA) po otrzymaniu dofinansowania... (PDF)
 
    Jeżeli ktoś z mieszkańców chciałby zrezygnować z uczestnictwa w projekcie to bardzo proszę jak najszybciej złożyć do Urzędu Miejskiego w Krotoszynie pisemną rezygnację podpisaną przez wszystkich właścicieli nieruchomości, ponieważ w to miejsce gmina musi wskazać inną nieruchomość, zmiana musi być uzgodniona z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
 
    Umowy użyczenia nieruchomości oraz uczestnictwa w projekcie można podpisywać w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie w dniach od 7 maja do 11 maja br. w godzinach 7:30-15:30, budynek B, I piętro, pokój 12 (właściciel nieruchomości przychodzi z dowodem osobistym i rachunkiem za energię elektryczną za rok 2017, dodatkowo proszę sprawdzić czy każdy uczestnik ma umowę kompleksową na przesył i sprzedaż energii elektrycznej).  Jeżeli ktoś nie może w tym terminie przyjść do Urzędu – bardzo proszę zgłosić ten fakt telefonicznie.
 
W terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy należy dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 1.000,00 zł na każdą instalację, jeżeli ktoś ma instalację fotowoltaiczną i solarną wówczas 2.000,00 zł na konto bankowe wskazane w umowie bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Pozostałą kwotę mieszkańcy wpłacają w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy z wykonawcą instalacji, o terminie zawarcia umowy z wykonawcą każdy uczestnik zostanie poinformowany.
 
    Przetarg na inspektora nadzoru oraz wykonawcę instalacji będzie przetargiem nieograniczonym. Gmina określa parametry urządzeń i warunki wykonania instalacji. Przetarg będzie realizowany w trybie „zaprojektuj – wybuduj” . Wykonawcą zostanie firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zgłasza instalację do zakładu energetycznego, nie mieszkańcy. 
 
    Przez okres trwałości projektu – 5 lat nie można nic zmieniać w instalacjach. Jeżeli ktoś chce dołożyć paneli to tylko za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i na swój koszt (chęć zmiany należy zgłosić w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie).
 
    Z uwagi na to, iż projekt realizowany będzie na 392 prywatnych nieruchomościach w bardzo krótkim czasie – do 31.12.2018r. oraz kontrolowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego bardzo proszę o cierpliwość, zrozumienie i wzajemną współpracę.
 
 

Burmistrz Krotoszyna
Franciszek Marszałek
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
   Strona jest dostępna także pod adresem: www.oze.krotoszyn.pl   
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

ikona daty12-07-2017, 09:17 ikona autorammc ikona wyświetleń14354
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt