ban_200_wyb-sam-2018-200px.jpg
Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
44332138
znajdz_lokal_780.jpg
Portal
Współpraca międzynarodowa: Litwa - Mejszagoła1. PARTNER (NAZWA, KRAJ, REGION) - Starostwo Mejszagoła; Litwa; Rejon Wileński

* Strona internetowa: http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=2646 

2. SPOSÓB NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY:
- prywatne kontakty
- przez organizacje pozarządowe

3. ROK NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY - 1991

4. RODZAJ DOKUMENTU FORMALIZUJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ: Porozumienie o współpracy; Miasto i Gmina Krotoszyn oraz Starostwo Mejszagoła:
- 17.07.1991 r. - uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie o podjęciu współpracy
- 05.05.2000 r. - uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy władzami Krotoszyna i Mejszagoły

5. DZIEDZINY REALIZOWANEJ WSPÓŁPRACY
- pomoc materialna,
- kultura,
- edukacja, nauka,
- wymiany kolonijne,

6. NAZWA I OPIS WSPÓLNYCH PROJEKTÓW:
- każdego roku organizowane kolonie dla dzieci z Mejszagoły w Krotoszynie
- od 2000 r. kolonie dla dzieci z Krotoszyna w Mejszagole

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
- składki członkowskie
- wpłaty instytucji wspierających - darczyńców zbiorowych
- odpisy podatku dochodowego od osób fizycznych - 1-procentowe 

- ewntualne darowizny

 

Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn - Mejszagoła

(litewskie: Maiŝiagala)

Organizacja Pożytku Publicznego


   

   

   

MEJSZAGOŁA? GDZIE TO JEST?

 

Mejszagoła leży 25 km na północny zachód od Wilna przy autostradzie Wilno–Poniewież:

 

Starostwo Mejszagoła zamieszkuje 3 tys. osób: 1,7 tys. w Mejszagole, pozostali w 39 wsiach.

 

Polacy stanowię 80% mieszkańców. Na pozostałe 20% składa się 13 narodowości z przewagą Litwinów i Rosjan.

 

MEJSZAGOŁA - HISTORIA


Pierwsza wzmianka o Mejszagole znajduje się w kronice Jana Długosza. Opisując śmierć księcia Olgierda (ojca Władysława Jagiełły) stwierdza, że „po śmierci spłonął na stosie w świętym gaju niedaleko zamku i wsi Mejszagoła”.

Po przyjęciu chrztu przez Litwę w 1387 r. Jagiełło ufundował w Mejszagole jeden z siedmiu pierwszych kościołów na Wileńszczyźnie. Królowa Jadwiga zaopatrzyła kościół w naczynia liturgiczne, mszały i ornaty. Mejszagoła została osadą królewską i ważnym ośrodkiem administracyjnym. Darczyńcami Mejszagoły byli także Aleksander Jagiellończyk, Stefan Batory i Zygmunt III. Królowa Bona miała tam swoje posiadłości i zameczek. Stanisław August Poniatowski w 1772r. nadał Mejszagole prawa miejskie.

W 1794 r. po klęsce postania kościuszkowskiego do miasta wkraczają Rosjanie i od 1795r., wraz z III rozbiorem Polski, Mejszagoła przechodzi pod panowanie rosyjskie.

W czasie powstania listopadowego 1830-31 pod Mejszagoła toczą się walki, w których bierze udział Emilia Plater. Wzrasta nacisk rusyfikacyjny, szczególnie po powstaniu styczniowym, w którym brała udział Wileńszczyzna. W Mejszagole i okolicach dochodzi do napadów Kozaków na modlących się w świątyniach katolików. Zaczęto sprowadzać i osiedlać w okolicy Mejszagoły rosyjskie rodziny starowierów (mieszkają do dzisiaj).

W czasie I wojny światowej, latem 1915 roku, toczą się zacięte walki rosyjsko-niemieckie o Mejszagołę, które przyniosły wiele zniszczeń. Po zakończeniu wojny, po tzw. buncie Żeligowskiego, utworzona została Litwa Środkowa, która w 1922r. została przyłączona do Polski.

W 1939r. na mocy paktu Ribbentrop - Mołotow Litwa przypadła Związkowi Radzieckiemu a po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej na Wileńszczyznę wkroczyli Niemcy. We wrześniu 1941r. Niemcy i współpracujący z nimi Litwini spędzili do miejscowej synagogi, a następnie wymordowali około 300 mejszagolskich Żydów. Kilkunastu ocalonych znalazło schronienie u Polaków.

9 lipca 1944r. wycofujący się Niemcy spalili miasteczko i wymordowali wielu mieszkańców. Po wkroczeniu Rosjan zaczęło się polowanie na Akk-owców. Około 40 rodzin deportowano w głąb Rosji jako wrogów ludu. Strach przed rządami bolszewików skłonił ponad 300 polskich rodzin z Mejszagoły do wyjazdu do Polski w jej nowych granicach. Ci, którzy pozostali często używają określenia, że to nie oni opuścili Polskę, lecz Polska odeszła od Mejszagoły.

 

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI KROTOSZYN - MEJSZAGOŁA

Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn - Mejszagoła jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Działa na zasadzie prac społecznych ogółu członków i na podstawie statutu towarzystwa.

KRS nr 0000005943

NIP 621 169 34 11

REGON 251024612

Zarząd Towarzystwa

Tadeusz Stachurski - prezes

 

 

Sławomira Kalak - wiceprezes

 

 

Ryszard Ostałowski - skarbnik

 

 Grażyna Kaczmarek - sekretarz

 

Andrzej Żwikiewicz - członek

 

 

Wiesław Świca - członek

Mejszagoła jest położona 17 km od Wilna przy autostradzie w kierunku Poniewieża w rejonie wileńskim. Początki współpracy krotoszynian z mieszkańcami tej miejscowości przypadają na lata 1990-1991. Wówczas grupa lekarzy Krotoszyńskiego Towarzystwa Lekarskiego, z Jerzym Przewoźnym, Pawłem Jakubkiem i Marianem Grekowiczem na czele, wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia wśród instytucji, przedsiębiorstw, osób fizycznych Krotoszyna, Zdun, Kobylina i Koźmina Wlkp. zbiórki artykułów żywnościowych, środków higienicznych, leków, książek, odzieży i innych artykułów przeznaczonych dla Polaków mieszkających na Litwie. Dla usamodzielniającego się, niepodległego państwa litewskiego były to trudne lata, bowiem w czasie formowania się nowej państwowości wystąpiły olbrzymie problemy gospodarcze. Szczególnie trudny był los zamieszkałych tam Polaków.

 

Na odbiorców pomocy materialnej lekarze wybrali miejscowość polskich mieszkańców Mejszagoły w rejonie wileńskim. W 1991 roku pięcioma transportami zawieziono - nie bez problemów na przejściach granicznych - zebrane w Krotoszynie i sąsiednich gminach artykuły. Wdzięczność mejszagolan nie miała granic, a podziękowaniom dla inicjatorów zbiórki i samorządów miast i gmin nie było końca. Tak narodziła się przyjaźń między naszymi regionami i miastami. Wtedy jeszcze spontaniczna, nie ujęta w żadne ramy prawne.

 

Po raz pierwszy na szczeblu samorządów postanowiono współpracę usankcjonować w 1991 roku: 17 lipca tego roku Rada Miejska Krotoszyna podjęła uchwałę, następnie burmistrz Krotoszyna oraz ówczesna nowa struktura władzy samorządowej - Apilinka Mejszagolska podpisali wzajemnie dokumenty o współpracy.

 

W następnym okresie na Litwie powołano starostwa, między innymi Starostwo Mejszagolskie.

 

9 grudnia 1999 roku na zebraniu inauguracyjnym zawiązało się Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn - Mejszagoła. Zgodnie ze statutem najważniejszymi celami współpracy są:

- organizowanie wyjazdów członków Towarzystwa do Mejszagoły;

- podejmowanie gości z Mejszagoły przez członków Towarzystwa;

- poznanie przez członków Towarzystwa historii i gospodarki Litwy;

- prowadzenie wymiany kolonijnej dzieci szkolnych z Krotoszyna i Mejszagoły;

- organizację widowisk i imprez dla gości z Mejszagoły;

- wspieranie Polonii zamieszkałej w Mejszagole w różnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem polskich szkół i bibliotek;

- organizowanie wspólnych imprez i spotkań na terenie Polski i Litwy;

- wyjazdy członków Towarzystwa, pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie i radnych miejskich do Mejszagoły i na Litwę w celu poznania kraju i mieszkających tam Polaków;

- współpraca szkół: Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie przy al. Powstańców Wlkp. i Szkoły Średniej w Mejszagole.

 

Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn - Mejszagoła zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Kaliszu 11 stycznia 2000 roku. Jako stowarzyszenie zarejestrowano je w Sądzie Rejonowym w Poznaniu 3 kwietnia 2001 roku. Pierwszym prezesem został Marek Wachelko, który kierował Towarzystwem do 2010 roku.

 

Od roku 2004 Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn – Mejszagoła, na wniosek Zarządu Towarzystwa, jest stowarzyszeniem o charakterze organizacji pożytku publicznego. Taka forma działalności daje gwarancje rzetelnego, zgodnego za statutem wykorzystania środków finansowych pochodzących z wnoszonych na konto Towarzystwa przez osoby fizyczne wpłat - 1-procentowego odpisu podatkowego.

 

Na dochody Towarzystwa składają się: składki członkowskie, wpłaty instytucji wspierających (na podstawie deklaracji, jako zbiorowi darczyńcy), wspomniane wyżej wpłaty odpisów z podatku dochodowego oraz ewentualne darowizny.

 

Od początku istnienia Towarzystwo przekazało Szkole Średniej w Mejszagole, Szkole Podstawowej w Korwiu i kościołowi parafialnemu w Mejszagole znaczącą ilość dóbr materialnych, środków pieniężnych, pomocy szkolnych, urządzeń audiowizualnych i materiałów budowlanych.

Polskia szkoła w Korwiu (Starostwo Mejszagoła)

  Delegacja z Krotoszyna z nowymi oknami do szkoły w Korwiu

 

 

Pomoc materialną przekazywano przede wszystkim polskim szkołom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, nie tylko materialnej. Zmuszone są one do walki o zachowanie nauczania w języku polskim, przezwyciężania trudności finansowych w szkolnictwie oraz zachowania polskiej tożsamości.

Od prawie 18 lat corocznie organizowane są w naszych krotoszyńskich szkołach kolonie dla dzieci i młodzieży z Mejszagoły, a od 10 lat są to wymienne kolonie dwutygodniowe. Nasze dzieci z wychowawczyniami goszczą w Mejszagole, a dzieci z Litwy w Krotoszynie. W czasie 2-tygodniowych pobytów młodzi goście jeżdżą na wycieczki i zwiedzają kraj gospodarzy.

Przez lata współpracy przyjaciele z Litwy uczestniczyli w wielu najważniejszych dla miasta uroczystościach, imprezach, rocznicach. Gościliśmy ich przeważnie w naszych domach. Zawiązały się wzajemne prywatne kontakty. Mejszagolanie zwiedzali także Polskę.

Delegacje z Krotoszyna, wycieczki, grupy szkolne i nauczycielskie gościły wielokrotnie na Litwie - przy okazji poznając piękno tego kraju, zabytki, wspólne dla obu krajów miejsca historyczne, którymi szczycą się tamtejsi Polacy.

Krotoszyńskie delegacje gościły również na dożynkach rejonu wileńskiego.

Bardzo ważne były dla nas spotkania z wybitną postacią z Mejszagoły, ks. prałatem Józefem Obrembskim. Był wielkim autorytetem Polaków zamieszkałych na Litwie, tamtejszym orędownikiem spraw polskich. Przyjeżdżający z Krotoszyna byli przez ks. prałata zawsze mile widziani w jego słynnym „pałacyku”. To był bardzo serdeczny, wspaniały człowiek. Ks. Obrembski zmarł w 2011 roku, mając 105 lat.

 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem otwartym dla osób, które chciałyby poznać Polaków na Litwie, problemy i trudności ich życia codziennego a także zwyczaje, gościnność, zabytki, krajobrazy.

 

Mimo że minęło sporo lat od uzyskania niepodległości Litwy, Polacy tam zamieszkali nadal potrzebują pomocy materialnej i wsparcia rodaków z Macierzy.

 

Liczymy na wsparcie osób dobrej woli, życzliwych, którzy przekażą na konto Towarzystwa co roku 1-procentowy odpis z podatku.

 

Dziękujemy w imieniu Towarzystwa za wsparcie, zrozumienie naszych intencji i potrzeb oraz za życzliwość dla Polaków na Litwie, wszystko dla dalszego kształtowania przyjaźni i współpracy Krotoszyna z Mejszagołą.

 

Nr naszego konta:

BANK ZACHODNI WBK SA

65 1090 1157 0000 0001 0369 7447

 

Zapraszamy do kontaktów z Towarzystwem za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

Dziękujemy

Prezes Towarzystwa Krotoszyn – Mejszagoła

Tadeusz Stachurski

 

Adres do korespondencji

Tadeusz Stachurski - prezes

ul. Kołłataja 7a (budynek w podwórzu), pok. 8 (II piętro)

63-700 Krotoszyn

tel. 62 722 74 68, od 8:00 do 15:30

tel. kom. 606 303 874

ikona daty08-02-2018, 15:13 ikona autoraAdministrator
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt